การฝึกฝนกีฬากรีฑาพุ่งแหลน

703548

การพุ่งแหลน เป็นกรีฑาที่มีการรวมระหว่างการขว้างวัสดุและการวิ่งอยู่ด้วยกัน ซึ่งในการฝึกฝนนักกีฬาให้มีความสามารถที่เพียงพอในการเล่นกรีฑาพุ่งแหลนนั้นจะต้องมีการฝึกทักษะหลายๆทักษะรวมกัน เมื่อผู้ที่หัดเล่นกรีฑาพุ่งแหลนมีทักษะในเบื้องต้นเพียงพอแล้ว จึงเริ่มมาฝึกทักษะในการใช้แหลนจริงๆ และเมื่อผู้เล่นฝึกหัดมีทักษะในการยืนพุ่งแหลนลงสู่พื้นดินได้เชี่ยวชาญแล้วจึงเริ่มด้วยการฝึกฝนด้วยการพุ่งแหลนเพื่อทำระยะต่อไป

ซึ่งการฝึกฝนการพุ่งแหลนเพื่อทำระยะนั้นสามารถทำได้โดยเริ่มจากการที่ผู้เล่นฝึกหัดยืนและวางเท้าข้างซ้ายไว้ข้างหน้า ส่วนเท้าข้างขวาวางไว้ด้านหลัง จากนั้นให้ผู้เล่นฝึกหัดถือแหลนด้วยมือขวา และยกขึ้นไว้เหนือศีรษะหรือเหนือไหล่ของตนได้ตามถนัด โดยบังคับแหลนให้หัวแหลนนั้นชี้ขึ้นไปข้างหน้าทำมุมกับพื้นมุม ราวๆ 40-45 องศา หลังจากนั้นให้นักกีฬาฝึกหัดทิ้งน้ำหนักตัวมาที่เท้าหลังซึ่งก็คือเท้าขวา และให้ย่อเท้าขวาลงพร้อมๆกัน งอเข่าลงเล็กน้อย แล้วดึงแขนเหยียดไปข้างหลัง เอียงไหล่ออกทางด้านขวา ส่วนลำตัวให้เอียงมาด้านหลัง ก่อนจะหงายฝ่ามือขึ้น SBO แล้วบิดเข่าขวามาข้างหน้าก่อนจะทำการพุ่งแหลนออกไป ให้ทำมุมประมาณ40-45 องศา