การโยนลูกเป้าที่ถูกกติกา

95131748

ลูกเป้า ลูกเล็กๆที่มีไว้เป็นแกน ในการโยนลูกเปตองมีสีและวัสดุที่แตกต่างกันเป็นตัวเล่นที่สำคัญในการเล่น ปกติคนที่ชนะจะโยนก่อน ซึ่งผู้เล่นก็จะโยนไปในตำแหน่งที่ตนเองถนัด วันนี้จะมานำเสนอการโยนลูกเป้าที่ถูกกติกานะค่ะ

ลูกเป้าที่ถูกโยนออกไป ถูกทำให้หยุดโดยกรรมการผู้ตัดสิน ผู้เล่น ผู้ชม สัตว์ หรือวัตถุ เคลื่อนไหวอื่นๆ ถือว่าเป็นลูกเสีย และต้องถูกนำมาโยนใหม่โดยไม่นับรวมในสิทธิการโยนสามครั้ง ของทีมหรือผู้เล่นที่ได้สิทธิเป็นผู้โยนลูกเป้า

– ภายหลังจากการโยนลูกเป้า และลูกเปตองลูกแรกไปแล้ว ทีมคู่แข่งยังมีสิทธิขอตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาของตำแหน่งลูกเป้า และหากการประท้วงนั้นเป็นผล จะต้องให้มีการโยนลูกเป้า และลูกเปตองลูกแรกใหม่

– สำหรับการที่จะนำลูกเป้ามาโยนใหม่นั้น ทั้งสองทีมจะต้องมีความเห็นพ้องว่าตำแหน่งของลูกเป้านั้นไม่ถูกต้องตามกติกา หรือกรรมการผู้ตัดสินต้องเป็นผู้ตัดสินออกมา ทีมใดที่กระทำขัดแย้งกับกติกาข้อนี้จะเสียสิทธิในการโยนลูกเป้า

– ถ้าทีมคู่แข่งกีฬาได้โยนลูกเปตองไปแล้วหนึ่งลูกเช่นกัน ตำแหน่งลูกเป้าลูกนั้นถือว่าถูกต้อง ไม่มีสิทธิประท้วงใด ๆ