กติกาการแข่งขันยิมนาสติกลีลาใหม่

 

กติกาการแข่งขันยิมนาสติกลีลาใหม่ประกอบดนตรีหรือที่เรียกกันว่ายิมนาสติกลีลาเดิมใช้เป็นกิจกรรมเพื่อการฝึกบริหารร่างกายโดยเน้นการใช้ทักษะยิมนาสติกผสมกับจังหวะของดนตรีและเพื่อให้สะท้อนลีลาที่สวยงามจึงเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ใหม่ Continue reading กติกาการแข่งขันยิมนาสติกลีลาใหม่