Tag Archives: กรีฑา

การขว้างจักรนั้นเป็นกรีฑาที่แข่งขันกันเป็นรายบุคคล

SBOBET

การขว้างจักรนั้นเป็นกรีฑาที่แข่งขันกันเป็นรายบุคคล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันหลายๆทีมด้วยกัน การมีมารยาททางการแข่งขันและทางสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นมารยาทระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกันหรือผู้ชมด้วยกัน รวมไปถึงมารยาทระหว่างผู้เข้าแข่งขันและผู้ชม โดยมารยาทของการเป็นผู้เข้าแข่งขันการขว้างจักรหรือกรีฑาประเภทอื่นๆที่ดี จะต้องมีลักษณะดังนี้

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาและเข้าใจในระเบียบ กฎกติกาการแข่งขันที่ถูกต้องของแต่ละการแข่งขันมาอย่างดี

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

3. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย รัดกุม และปลอดภัยในการเล่นกรีฑา

4. ผู้เข้าแข่งขันกรีฑาที่ดีจะต้องมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย

5. ผู้เข้าแข่งขันต้องรู้จักประมาณความสามารถของตน SBO ไม่ทำอะไรที่เกินความสามารถจนเป็นผลเสียต่อตนเอง

6. ผู้เข้าแข่งขันต้องเล่นหรือแข่งขันด้วยชั้นเชิงของนักกีฬา รู้จักการแพ้การชนะและรู้อภัยนั่นเอง

7. ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับและเชื่อฟังคำตัดสินของผู้ตัดสินเมื่อผลการตัดสินถึงที่สุดแล้ว

8. ผู้เข้าแข่งขันไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ

9. ผู้เข้าแข่งขันต้องให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันคนอื่น รวมทั้งผู้ตัดสินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันทั้งหมดด้วย

การฝึกฝนกีฬากรีฑาพุ่งแหลน

703548

การพุ่งแหลน เป็นกรีฑาที่มีการรวมระหว่างการขว้างวัสดุและการวิ่งอยู่ด้วยกัน ซึ่งในการฝึกฝนนักกีฬาให้มีความสามารถที่เพียงพอในการเล่นกรีฑาพุ่งแหลนนั้นจะต้องมีการฝึกทักษะหลายๆทักษะรวมกัน เมื่อผู้ที่หัดเล่นกรีฑาพุ่งแหลนมีทักษะในเบื้องต้นเพียงพอแล้ว จึงเริ่มมาฝึกทักษะในการใช้แหลนจริงๆ และเมื่อผู้เล่นฝึกหัดมีทักษะในการยืนพุ่งแหลนลงสู่พื้นดินได้เชี่ยวชาญแล้วจึงเริ่มด้วยการฝึกฝนด้วยการพุ่งแหลนเพื่อทำระยะต่อไป

ซึ่งการฝึกฝนการพุ่งแหลนเพื่อทำระยะนั้นสามารถทำได้โดยเริ่มจากการที่ผู้เล่นฝึกหัดยืนและวางเท้าข้างซ้ายไว้ข้างหน้า ส่วนเท้าข้างขวาวางไว้ด้านหลัง จากนั้นให้ผู้เล่นฝึกหัดถือแหลนด้วยมือขวา และยกขึ้นไว้เหนือศีรษะหรือเหนือไหล่ของตนได้ตามถนัด โดยบังคับแหลนให้หัวแหลนนั้นชี้ขึ้นไปข้างหน้าทำมุมกับพื้นมุม ราวๆ 40-45 องศา หลังจากนั้นให้นักกีฬาฝึกหัดทิ้งน้ำหนักตัวมาที่เท้าหลังซึ่งก็คือเท้าขวา และให้ย่อเท้าขวาลงพร้อมๆกัน งอเข่าลงเล็กน้อย แล้วดึงแขนเหยียดไปข้างหลัง เอียงไหล่ออกทางด้านขวา ส่วนลำตัวให้เอียงมาด้านหลัง ก่อนจะหงายฝ่ามือขึ้น SBO แล้วบิดเข่าขวามาข้างหน้าก่อนจะทำการพุ่งแหลนออกไป ให้ทำมุมประมาณ40-45 องศา