Tag Archives: กีฬายูโด

การแต่งกายของกีฬายูโด

ลักษณะที่ถูกต้องของกางเกงยูโดสามารถดูง่ายๆจากการสวมใส่ของตัวเราซึ่งแต่ละคนจะมีขนาดตัวที่แตกต่างกันไปมีความสูง ความอ้วนไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ต้องเท่าและคล้ายคลึงกันมากที่สุดนั้นคือขนาดความยาวของกางเกงก่อนถึงข้อเท้าและกฎต่างๆที่มี Continue reading การแต่งกายของกีฬายูโด